SZYBKI KONTAKT Z NAMI:

Magazynowanie energii elektrycznej z sieci -Net Metering

Net metering – czyli opomiarowanie netto, oznacza  – możliwość magazynowania energii elektrycznej w sieci energetycznej. Net metering w jednoznaczny sposób nawiązuje do lokalnego konsumenta, który jest jednocześnie producentem energii elektrycznej czyli tzw. prosumentem.

PROSUMENT, czyli odbiorca końcowy (który dokonuje zakupu energii na własny użytek). Czyli tak naprawdę każdy właściciel domu mieszkalnego, czy gospodarstwa rolnego. Aktualnie mogą korzystać z tego również  inne rodzaje podmiotów tj. szkoły, kościoły czy wspólnoty mieszkaniowe.

W tym kontekście net metering to określenie oznaczające rozliczanie się z dostawcą energii elektrycznej z różnicy energii pobranej i oddanej do sieci.

Ustawa o Odnawialnych Źródłach Energii (OZE)

Wytworzony w mikroinstalacji fotowoltaicznej prąd można na bieżąco zużywać, magazynować lub sprzedawać. Ustawa o OZE stworzyła dla prosumentów kolejną możliwość przechowywanie energii w sieci czyli net-metering.

Usługa to umożliwia oddawanie energii elektrycznej, której na bieżąco nie zużywamy do sieci energetycznej i magazynowanie jej tam, a kiedy zajdzie potrzeba odebranie z sieci. Koszty ponoszone podczas korzystania z net meteringu, to koszty związane z dystrybucją energii.

Z dostawcą energii rozliczenie  za usługę następuje w okresach półrocznych (styczeń – czerwiec i lipiec – grudzień).

Po co jest net metering? Jak wygląda w praktyce?

Czas zwrotu inwestycji w instalację fotowoltaiczną w największym stopniu zależ od tego jak wykorzystujemy wyprodukowany prąd.  Najlepszym sposobem na szybki zwrot inwestycji jest zużycie 100% energii wyprodukowanej przez instalację PV. Dlatego umożliwiono korzystanie z sieci jak z akumulatora, czyli net metering.

Jeśli założymy, że nasze gospodarstwo domowe zużywa 4000 kWh rocznie, będzie to wyglądało następująco:

 

  • Bilans zerowy – występuje w przypadku, gdy instalacja PV produkuje 4000 kWh, czyli tyle ile zużywamy. Energię zużywamy na bieżąco, a kiedy jej w danej chwili nie potrzebujemy, to oddajemy ją do sieci („magazynujemy”). A następnie możemy skorzystać z niej w dowolnym czasie, płacąc tylko stałe koszty abonamentowe oraz koszty związane z przesyłem energii, którą pobieramy z sieci („odzyskujemy”) licznik wskaże ilość oddanej i pobranej energii.
  • Zbyt mała produkcja – występuje w przypadku, gdy instalacja PV produkuje np. 3000 kWh, czyli o 1000 kWh mniej niż zużywamy. Energię zużywamy na bieżąco, a jej nadwyżki oddajemy do sieci („magazynujemy”) – licznik wskaże ilość tej oddanej energii. Następnie, gdy nasza instalacja nie produkuje energii w danym momencie – pobieramy potrzebną nam ilość z sieci. Licznik wskazuje, ile energii pobraliśmy a my płacimy za sam przesył energii. Gdy wskazania na liczniku dwukierunkowym wykażą, że pobraliśmy z sieci więcej energii niż wyprodukowaliśmy i oddaliśmy, wtedy płacimy sieci różnicę (w tym przypadku za 1000 kWh energii ).
  • Nadwyżka energii – występuje w przypadku, gdy instalacja PV produkuje np. 4000 kWh, czyli o 1000 kWh więcej niż zużywamy. Energię zużywamy na bieżąco, a jej nadwyżki oddajemy do sieci – licznik wskaże ilość tej oddanej energii. Następnie, gdy nasza instalacja nie produkuje energii w danym momencie – pobieramy potrzebną nam ilość z sieci a licznik wskazuje ile energii pobraliśmy, a my płacimy za sam przesył energii. Gdy wskazania na liczniku dwukierunkowym wykażą, że pobraliśmy z sieci mniej energii niż wyprodukowaliśmy i oddaliśmy, wtedy sieć płaci nam za tę różnicę ( w naszym przypadku różnica ta wynosi 1000 kWh, czyli dostawca energii płaci nam za 1000 kWh ).

Bilans ujemny

 Jeśli produkcja energii w danym półroczu była niewystarczająca i dodatkowo pobieraliśmy prąd z sieci, wtedy musimy zapłacić cenę dobieranej energii.

Bilans zerowy

 Gdy bilans jest zerowy, czyli zużyliśmy tyle samo prądu, ile wyprodukowała instalacja, ponosimy tylko koszty związane z obsługą sieci.

Bilans dodatni

 Natomiast, jeśli nasza produkcja była większa niż pobór, nadwyżki sprzedajemy do sieci.

 

Zalety net meteringu

Ile energii oddamy do sieci – tyle możemy pobrać. Takie rozwiązanie promuje instalowanie dobrych jakościowo komponentów, ponieważ ważne będzie nie to jaką mamy moc nominalną naszego systemu, ale ile nasz system realnie produkuje energii. Jest to ważna informacja żeby dowiedzieć się ile oszczędzamy.

Jeśli oddamy nadwyżki energii wyprodukowanej przez nasz system fotowoltaiczny do sieci, może ona trafić do domu naszego sąsiada, jeśli będzie on akurat jej potrzebował. Straty w przesyle energii z naszej instalacji do domu sąsiada, który ją zużyje, będą wielokrotnie niższe niż przy przesyle energii z elektrowni do sąsiada.

Rozliczenie z dostawcą energii jest półroczne. Przy dobrym doborze okresów rozliczeniowych można latem wyprodukować taką ilość energii, która zimą zaspokoi nasze potrzeby.

Zalety net meteringu:

  • Oszczędność – oszczędzasz pieniądze i środowisko.
  • Brak akumulatorów – magazynujesz energię w sieci.
  • Półroczne rozliczenie.

SKOMENTUJ ARTYKUŁ

Call Now Button