SZYBKI KONTAKT Z NAMI:

Mój Prąd

Dofinansowania do instalacji fotowoltaicznej „Mój Prąd”

Kto może liczyć na dofinansowanie ?

Każda osoba fizyczna inwestująca w instalacje fotowoltaiczną może liczyć na zwrot do 50 proc. kosztów, ale nie może to być więcej niż 5 tys. zł.
System dopłat skierowany jest do gospodarstw domowych, w szczególności tych zlokalizowanych na terenach słabiej zurbanizowanych.

 

Jaka moc instalacji ?

Programem objęte są instalacje o mocy 2-10 kilowatów (kW). Do wniosku o dofinansowanie konieczne będzie załączenie faktury, dowodu zapłaty faktury, dokumentu potwierdzającego instalację licznika dwukierunkowego wraz z danymi identyfikacyjnymi konkretnej umowy kompleksowej.

 

Kto będzie wypłacał?

Wypłatą miliarda zł na ten cel i obsługą programu zajmie się Narodowy Fundusz Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej.

Budżet wystarczy dla 200 tys. prosumentów. Inicjatywa ta ma pomóc zrealizować zobowiązania klimatyczne wobec Unii
Europejskiej.
Dodatkowo warto pamiętać o możliwości odliczenia kosztów inwestycji od podatku!
Liczy się kolejność zgłoszeń

SKOMENTUJ ARTYKUŁ

Call Now Button