SZYBKI KONTAKT Z NAMI:

Ulga podatkowa do 53 tys zł – m.in. na fotowoltaikę dla osób fizycznych….

W 2019 r będzie można skorzystać z ulgi w podatku dochodowym – np. na zakup fotowoltaiki, folii grzewczych oraz termomodernizację domu. Możesz odliczyć aż 53 tys zł w ciągu 6 lat, licząc od końca roku podatkowego, w którym poniesiono pierwszy wydatek!

Kto może skorzystać z ulgi podatkowej?

Z takiej ulgi może skorzystać podatnik podatku PIT opłacający podatek według skali podatkowej (zarówno według stawki 18, jak i 32%), 19% stawki podatku liniowego oraz opłacający ryczałt od przychodów ewidencjonowanych, „będący właścicielami lub współwłaścicielami jednorodzinnych budynków mieszkalnych, ponoszący wydatki kwalifikowane do skorzystania z ulgi.

Wydatki kwalifikowane do ulgi podatkowej?

 • Materiały budowlane i urządzenia:

 1. materiały budowlane wykorzystywane do docieplenia przegród budowlanych, płyt balkonowych oraz fundamentów
  wchodzące w skład systemów dociepleń lub wykorzystywane do zabezpieczenia przed zawilgoceniem;
 2.  węzeł cieplny wraz z programatorem temperatury;
 3.  kocioł gazowy kondensacyjny wraz ze sterowaniem, armaturą zabezpieczającą i regulującą oraz układem doprowadzenia
  powietrza i odprowadzenia spalin;
 4.  kocioł olejowy kondensacyjny wraz ze sterowaniem, armaturą zabezpieczającą i regulującą oraz układem doprowadzenia
  powietrza i odprowadzenia spalin;
 5.  zbiornik na gaz lub zbiornik na olej;
 6.  kocioł na paliwo stałe spełniający co najmniej wymagania określone w rozporządzeniu Komisji (UE) 2015/1189 z dnia
  28 kwietnia 2015 r. w sprawie wykonania dyrektywy Parlamentu Europejskiego i Rady 2009/125/WE w odniesieniu do
  wymogów dotyczących ekoprojektu dla kotłów na paliwa stałe (Dz. Urz. UE L 193 z 21.07.2015, s. 100);
 7.  przyłącze do sieci ciepłowniczej lub gazowej;
 8.  materiały budowlane wchodzące w skład instalacji ogrzewczej;
 9.  materiały budowlane wchodzące w skład instalacji przygotowania ciepłej wody użytkowej;
 10.  materiały budowlane wchodzące w skład systemu ogrzewania elektrycznego;
 11.  pompa ciepła wraz z osprzętem;
 12.  kolektor słoneczny wraz z osprzętem;
 13.  ogniwo fotowoltaiczne wraz z osprzętem;
 14.  stolarka okienna i drzwiowa, w tym okna, okna połaciowe wraz z systemami montażowymi, drzwi balkonowe, bramy
  garażowe, powierzchnie przezroczyste nieotwieralne;
 15.  materiały budowlane składające się na system wentylacji mechanicznej wraz z odzyskiem ciepła lub odzyskiem ciepła
  i chłodu.

 • Usługi:

 1.  wykonanie audytu energetycznego budynku przed realizacją przedsięwzięcia termomodernizacyjnego;
 2.  wykonanie analizy termograficznej budynku;
 3.  wykonanie dokumentacji projektowej związanej z pracami termomodernizacyjnymi;
 4.  wykonanie ekspertyzy ornitologicznej i chiropterologicznej;
 5.  docieplenie przegród budowlanych lub płyt balkonowych lub fundamentów;
 6.  wymiana stolarki zewnętrznej np.: okien, okien połaciowych, drzwi balkonowych, drzwi zewnętrznych, bram garażowych, powierzchni przezroczystych nieotwieralnych;
 7.  wymiana elementów istniejącej instalacji ogrzewczej lub instalacji przygotowania ciepłej wody użytkowej lub wykonanie nowej instalacji wewnętrznej ogrzewania lub instalacji przygotowania ciepłej wody użytkowej;
 8.  montaż kotła gazowego kondensacyjnego;
 9.  montaż kotła olejowego kondensacyjnego;
 10.  montaż pompy ciepła;
 11.  montaż kolektora słonecznego;
 12.  montaż systemu wentylacji mechanicznej z odzyskiem ciepła z powietrza wywiewanego;
 13.  montaż instalacji fotowoltaicznej;
 14.  uruchomienie i regulacja źródła ciepła oraz analiza spalin;
 15.  regulacja i równoważenie hydrauliczne instalacji;
 16.  demontaż źródła ciepła na paliwo stałe.

Jaka będzie wysokość ulgi od podatku?

Jak ustawa mówi, odliczeniu od dochodu podlegają wydatki w okresie realizacji przedsięwzięcia, jednak nie więcej niż 53 tys. zł. Czas realizacji przedsięwzięcia premiowanego ulgą termomodernizacyjną nie może przekraczać 3 lat. 

Gdyby kwota odliczenia nie miała pokrycia w rocznym dochodzie podatnika, podatnik może dokonywać odliczeń w kolejnych latach podatkowych, jednak nie dłużej niż przez 6 lat, licząc od końca roku podatkowego, w którym poniesiono pierwszy wydatek kwalifikowany.

Przykład:

Podatnik, który zainwestuje w termomodernizację 160-metrowego domu 45 tys. zł, pomniejszy o całą tę kwotę swoją podstawę obliczenia podatku, a w efekcie nie odda fiskusowi 8,1 tys. zł (wg 18% stawki podatku).

Sorry, the comment form is closed at this time.

Call Now Button