SZYBKI KONTAKT Z NAMI:

Ulga podatkowa na termomodernizację

W deklaracji podatkowej za 2019 rok dostępne będzie nowe odliczenie – tzw. ulga termomodernizacyjna, związana z wydatkami na ocieplenie domów jednorodzinnych oraz wymianą starych kotłów grzewczych. W ten sposób podatnicy będą mogli zyskać nawet 53 tys. zł przez okres 3 lat.

 

 

Najważniejsze pytania

 

Kto może skorzystać z ulgi termomodernizacyjnej za 2019 rok?

Będą to podatnicy, którzy ustalają podstawę opodatkowania według: skali podatkowej, podatku liniowego oraz ryczałtu od przychodów ewidencjonowanych.

Co obejmie ulga termomodernizacyjna?

Obejmie ona odliczenie wydatków na materiały budowlane oraz urządzenia i usługi związane z termomodernizacją. Muszę one być poniesione w danym roku podatkowym jak również dotyczyć budynku mieszkalnego (jednorodzinnego), którego właścicielem lub współwłaścicielem jest podatnik.

Czy ulga termomodernizacyjna posiada jakieś ograniczenia?

Tak. Jest to między innymi ograniczenie czasowe. Realizacja przedsięwzięcia termomodernizacyjnego musi zostać zakończona w ciągu kolejnych 3 lat licząc od końca roku, w którym poniesiono pierwszy wydatek. Kolejnym ograniczeniem będzie maksymalna kwota odliczenia – 53 tys. zł. Jeżeli kwota odliczenia nie znajdzie pokrycia w rocznym dochodzie podatnika, to będzie on mógł odliczać ją w kolejnych latach, jednak nie dłużej niż przez 6 lat, licząc od końca roku podatkowego, w którym poniesiono pierwszy wydatek.

Termomodernizacja podlegająca odliczeniu od podatku może polegać na:

  • ulepszeniu, w wyniku którego następuje zmniejszenie zapotrzebowania na energię dostarczaną na potrzeby ogrzewania i podgrzewania wody użytkowej oraz ogrzewania do budynków mieszkalnych;
  • ulepszeniu, w wyniku którego następuje zmniejszenie strat energii pierwotnej w lokalnych sieciach ciepłowniczych oraz zasilających je lokalnych źródłach ciepła, jeżeli budynki mieszkalne, do których dostarczana jest z tych sieci energia; spełniają wymagania w zakresie oszczędności energii, określone w przepisach prawa budowlanego, lub zostały podjęte działania mające na celu zmniejszenie zużycia energii dostarczanej do tych budynków;
  • wykonaniu przyłącza technicznego do scentralizowanego źródła ciepła, w związku z likwidacją lokalnego źródła ciepła, w wyniku czego następuje zmniejszenie kosztów pozyskania ciepła dostarczanego do budynków mieszkalnych;
  • całkowitej lub częściowej zamianie źródeł energii na źródła odnawialne lub zastosowanie wysokosprawnej kogeneracji.

SKOMENTUJ ARTYKUŁ

Call Now Button