SZYBKI KONTAKT Z NAMI:

Zawory i głowice termostatyczne. Jak wybrać?

W dobie wzrostu cen koniecznym jest efektywne gospodarowanie energią nie tylko elektryczną ale i grzewczą. W związku z tym konieczne jest zamontowanie przy grzejnikach zaworów termostatycznych, które pozwalają regulować nam odpowiednią  ilość ciepła oddawanego przez kaloryfer do pomieszczenia. Takie rozwiązanie pozwala nam uzyskać  komfortową temperaturę pomieszczeń oraz stanowczo zmniejsza koszty ponoszone na ogrzewanie.

 

Grzejniki to w zasadzie nieodzowny element każdego pokoju zwłaszcza w budownictwie wielorodzinnym, rozprowadzają ciepło do pomieszczeń i utrzymują w nich stabilną temperaturę. Standardowym wyposażeniem grzejników są zawory i głowice termostatyczne, ich zadaniem jest automatyczna regulacja mocy grzejników w taki sposób, aby utrzymać w pomieszczeniu stałą temperaturę. Kilkanaście lat temu nie były one tak powszechne jak dzisiaj.

W starych grzejnikach, zamykając zawór montowany na rurze, zmniejszaliśmy strumień ciepłej wody co powodowało że grzejnik stawał się chłodniejszy. Takie rozwiązanie miało jednak sporo wad. Pod wpływem strat i zysków ciepła temperatura w pomieszczeniach ulega dużym wahaniom, np. na skutek nasłonecznienia, otwarcia okna, włączenia dodatkowego urządzenia grzewczego lub przebywania dużej liczby osób. Gdy robi się za zimno lub za gorąco, konieczne jest ponowne przekręcenie zaworu w odpowiednią stronę, by wyregulować ilość ciepła oddawanego przez grzejnik do pomieszczenia.

Tę czynność obecnie mogą wykonywać zawory termostatyczne sterujące temperaturą we wnętrzu i utrzymujące ją na żądanym poziomie.

 

Jak działa głowica termostatyczna?

Grzejnikowy zawór termostatyczny składa się z głowicy termostatycznej oraz z zaworu grzejnikowego. To proste urządzenie pozwala regulować przepływ czynnika grzewczego przez grzejnik, dostosowując jego moc do potrzeb cieplnych pomieszczenia. Wewnątrz głowicy termostatycznej znajduje się sprężysty mieszek wypełniony woskiem, cieczą, gazem lub inną substancją stałą o dużej rozszerzalności cieplnej, tzn. ulegającej sprężaniu lub rozprężaniu pod wpływem temperatury w pomieszczeniu (najczęściej spotykane głowice wyposażone są w czujniki cieczowe i gazowe). Pod wpływem wysokiej temperatury panującej w pomieszczeniu medium wypełniające mieszek rozszerza się, wytwarzając nacisk na sprężynę zwrotną – powoduje w ten sposób przymknięcie zaworu i obniżenie temperatury grzejnika. Gdy temperatura pomieszczenia spada poniżej temperatury nastawionej, medium się kurczy i zmniejsza się jego nacisk na trzpień zaworu. Dzięki temu zwiększa się natężenie przepływu wody grzewczej przez grzejnik. Aby głowica termostatyczna dobrze spełniała swoją funkcję, nie może być niczym przysłonięta ani zabudowana.

 

Jak ustawić zawór termostatyczny?

Głowica termostatyczna umożliwia nam wybór temperatury, do jakiej ma być ogrzewane pomieszczenie. Żądaną temperaturę uzyskuje się poprzez ustawienie odpowiedniej wartości na obrotowej głowicy. Poszczególnym nastawom na głowicy odpowiadają określone temperatury w zakresie np. od 6 do 28°C. Aby ułatwić obsługę zaworu, na pokrętle zaznaczono skalę, np. od 1 do 5. Ustawienie nastawy w położeniu 1 oznacza,  przy tym ustawieniu głowica będzie pilnować, aby temperatura w pomieszczeniu nie spadła poniżej tzw. temperatury dyżurnej 6°C. Nastawienie głowicy na 5 oznacza pełne otwarcie zaworu, czyli pracę grzejnika z maksymalną mocą. Jeżeli natomiast chcemy utrzymać komfortową temperaturę pomieszczeń w zakresie 20-22˚C, głowicę należy ustawić na środkowym położeniu, czyli na 3.

 

Podsumowanie

Coraz większym zainteresowaniem jednak  cieszą się elektroniczne głowice termostatyczne które pozwalają na ustawienie parametrów temperatury w systemie dobowym bądź tygodniowym. Mają dodatkowe, automatyczne funkcje, które nie są dostępne dla standardowych rozwiązań, np. funkcja „otwartego okna”, która automatycznie zamyka zawór grzewczy, gdy wyczuje napływ chłodnego powietrza. Z kolei funkcja „przeciwmrozowa” otwiera zawór grzewczy, gdy temperatura w pomieszczeniu spadnie poniżej temperatury dyżurnej, np. 6°C.

Takim rozwiązaniem jest np głowica termostatyczna Fibaro

 

Fibaro Kielce Kraków  

SKOMENTUJ ARTYKUŁ

Call Now Button